පොදු අපේක්ෂකයා ගැන ඇමරිකාවත් අවධානයෙන්

0

 ශ්‍රි ලංකාවේ දේශපාලන තත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව දැඩි අවධානයක් යොමු කිරිමට සුදානම් වන බව වාර්තා වේ.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී විපක්ෂයේ පොදු අපේක්ෂකයා කවුද?, එයට වඩාත් සුදුස්සා කවුද? යන්න ඇමරිකාව කරුණු සොයමින් සිටින බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

පාලක පක්ෂය තුල ඇති මත ගැටුම් පිළිබඳව, ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහ එරට රාජ්‍ය දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස කවරෙකුව පත්කල හැකිද යන්න පිළිබඳව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන පෙළේ නායකයින්ගෙන් සහා මාධ්‍යය නියෝජිතයින්ගෙන් ඇමරිකාව අදහස් විමසා ඇති බවද සදහන්.