වෙස් මුහුණට අළුත් මුහුණක්

0

වෙස් මුහුණු කලාව පිළිබඳව කතා බහ කිරීමේ දී අපට මතක් වෙන්නේ ගාල්ල, අම්බලන්ගොඩ. එහෙම නම් අපේ සංස්කෘතියට මනා වු සහයෝගයක් මේ තුළින් මේ කලාංග වලින් ලැබෙනවා. මෙය මතු පරපුරට දායාද කිරීම හා සංරක්ෂණය කිරීම අරමුණු කරගනිමින් අම්බලන්ගොඩට වෙස් මුහුණු සංරක්ෂණාගාරයක් ආරම්භ කලා.

අපටම ආවේණික වූ කෝලම් වෙස් මුහුණු කලාව රැක ගැනීමේ අරමුණින් දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදනයෙන් ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් නාට්‍ය සංසදය විසින් ඉදි කරන ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් වෙස් මුහුණු සහ නැටුම් සංරක්ෂණ කේන්ද්‍රය දකුණු පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජයලාල් ද සිල්වාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අම්බලන්ගොඩ දී විවෘත විය.

(නිමල් අලගේවත්ත )

10313490_250288548512184_5425653352836198283_n 10338310_250285588512480_5394139192191454674_n 10357255_250286888512350_5013096743851715412_n 10366043_250289021845470_8924465518930937324_n 10383533_250287125178993_2345295378150016377_n 10408650_250288635178842_8631112563913664189_n 10426670_250286691845703_342998060401812332_n 10428460_250288581845514_3894536881623190124_n 10437494_250286765179029_7406628349675408497_n 10440207_250288935178812_5886538868771077227_n