අම්මයි පුතයි වරදේ බැදේද ?

0

කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ නායිකා සෝනියා ගාන්ධි සහ පුත් රාහුල් ගාන්ධිට දිල්ලි අධිකරණය විසින් නොතීසි නිකුත් කර තිබේ. කොන්ග්‍රස් සන්දානය රජය කාලයේ ඔවුන් දෙදෙනා දේශපාලන බලය යොදා ගනිමින් දිල්ලියේ වටිනා දේපොළ අත්පත් කර ගත් බව පවසමින් භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජික සුබ්‍රමනියම් ස්වාමි ගොනු කළ පෙත්සමක් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව රාහුල් ගාන්ධිට සහ සෝනියා ගාන්ධිට ලබන හත් වැනිදා දිල්ලි අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට සිදුවේ.

1938 වසරේ දී ජවහල්ලාල් නේරු විසින් ආරම්භ කළ “නැෂනල් හැරල්ඩ් ” පුවත්පත් කාර්යාලය වසා දැමීමෙන් පසු 2008 වසරේදී එම කාර්යාලය භූමිය පැවති ඉඩමේ ව්‍යාජ සංගමයක් පිහිටුවා ඒ හරහා මිලදී ගැනීමට රාහුල් ගාන්ධි කටයුතු කළ බවට ද සුබ්‍රනියම් ස්වාමි වැඩිදුරටත් පැමිණිල්ලේ සදහන් කර තිබේ.

ස්වාමි පෙන්වා දෙන අන්දමට එම පුවත් පත් කාර්යාලය මිලදී ගැනීමට කොන්ග්‍රස් පක්ෂයෙන් ණය මුදලක් ද රාහුල් ලබා ගෙන තිබේ.නොතීසි නිකුත් කරමින් අධිකරණය සෝනියාට සහ රාහුල්ට දන්වා ඇත්තේ එල්ල වන එම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරන ලෙසට ය .