ඇල්ජිරීයානු ගුවන් යානයත් අතුරුදහන්ද?

0

ඇල්ජිරීයානු ගුවන් සමාගමට අයත් AH5017ගුවන් යානය ගුවන් ගතවී පැයකට පමණ පසු ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමග සම්බන්ධතා නතරවී ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

සබදතා නතර වන විට එම ගුවන් යානය අප්‍රිකාවට උඩින් පියාසර කරමින් තිබු අතර මගීන් 110 දෙනෙකු සිටින බවද ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.