පොරොන්දු කඩ කල ඔබාමටත් නඩු

0

ජනපති බැරැක් ඔබාමාට විරුද්ධව නඩු දැමීමට කතානායක ජෝන් බූනේට ඊයේ අවසර ලැබී තිබේ.

ඒ ප්‍රතිවාදි රිපබ්ලිකන් පාක්ෂිකයන්ගේ සැලසුමකට අනූවය.පොරොන්දුවු පරිදී සිය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක නිතීය ක්‍රියාත්මක නොකිරීම,එසේම බැරැක් ඔබාමා ව්‍යවස්තානුකූල අධිකාරි බලය සීමාව ඉක්මවා පාවිච්චි කිරීම ඔහුට විරුද්ධව නැගෙන චෝදනායි.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කරන්නේ ජනපති බැරැක් ඔබාමාට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට පක්ෂව ඡන්ද 225ක් සහ විරුද්ධව ඡන්ද 201ක් ලැබී ඇති බවයි.ඒ මේ සම්බ්න්ධයෙන් නියෝජිත මණ්ඩලයේ පැවති ඡන්ද විමසුමකදීය.