ස්ත්‍රී දූෂණ ජාතියටම ලැජ්ජාවක්!

0

ඉන්දියාවේ දිගින් දිගටම සිදු වන ස්ත්‍රී දූෂණ ජාතියම ලැජ්ජාවට ලක් කරන බව ඉන්දියාවේ 68 වන ජාතික නිදහස් දින උත්සවය අමතමින් ඉන්දියානු අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි පවසයි.

කිසිදු සටහනක් හෝ පෙර සූදානම් කළ පිටපතක් නොමැතිව පුරා හෝරාවක කාළයක් දිල්ලි අගනුවර රතු බල කොටුවේ පැවති ඉන්දියාවේ ජාතික නිදහස් දින උත්සවය ප්‍රථම වරට අමතමිනි අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි කාන්තා හිංසනය දුරු කිරීමට උපකාරී වන ලෙස ඉන්දියානු ජනතාවගෙන් ද ඉල්ලීමක් කර සිටියා.

ඉන්දියාව අපනයන මත පදනම් වූ රටක් බවට පත් කිරීමට උපකාර කරන මෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටි අගමැතිවරයා වසරක් තුල ඉන්දියාවේ සැම පාසලකම වැසිකිලි ඉදිකිරිමට කටයුතු කරන බවට පොරොන්දුවක්ද ලබා දුන්නා.