හර්ෂට සදාචාරයක් තිබේද?

0

චැනල් ෆෝ නාලිකාවේ ප‍්‍රධාන්නී සමඟ සාකච්ඡා පවත්වමින් ව්‍යාපාරික ජෙම්ස් පැකර් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය කරන ප‍්‍රකාශයන් සදාචාර්ය සම්පන්න දැයි ආමාත්‍ය ලක්‍ෂමන් යාපා අබේවර්ධන ප‍්‍රශ්න කර සිටිනවා.ඊයේ අමාත්‍යංශයේ පැවැති ප‍්‍රවෘත්තී සාකච්ඡාවේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.පසුගිය දිනක එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ජෙම්ස් පැකර් අත්අඩංගුවට ගත යුතු බව ට ප‍්‍රකාශයක් කර සිටියා. රටේ සංස්කෘතියට, ජාතියට හර්ෂ ද සිල්වා ආදරය කරන්නේ නම් රටේ කිර්ති නාමය විනාශ කිරීමට කටයුතු කරන චැනල් ෆෝ නාලිකාවේ ප‍්‍රධානින් සමඟ ප‍්‍රවෘත්තී සාකච්ඡා පැවැත්වීම කොයි තරම් දුරට සාධාචාරය යන්න අමාත්‍යවරයා ප‍්‍රශ්න කර සිටි. විපක්‍ෂයේ කිසි වෙකුත් මේ දක්වා චැනල් ෆෝ නාලිකාව නිකුත් කළ අසත්‍ය විඩියෝ පටය සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රශ්ණ නොකල බව ද අමාත්‍යවරයා අවධාරනය කර සිටියා.