ප්‍රංශ කැබිනට් මණ්ඩලය විසුරුවා හරි

0

ප්‍රංශ ඇමති මැනුවල් වර්ක්ස් සහ එරට ආර්ථික අමාත්‍ය අර්නෝද් මොන්ටිබූර් අතර ඇති වූ මත ගැටුමක් හේතුවෙන් එරට කැබිනට් මණ්ඩලය විසුරුවා හැරීමට ප්‍රංශ අගමැතිවරයා ඊයේ (26 ) තීරණය කළා.විරැකියාව ඉහල අගයක් ගැනීමත් , පහල ආර්ථික වර්ධන වේගයත් නිසා පාලක පක්ෂයේ බෙදීම හටගත් අතර එම මත ගැටුම් නිරාකරණය කිරමට එරට ජනපති ප්‍රන්සුවා ඕලන්ඩ් අසමත් විම මෙම තත්ත්වයට ප්‍රබලව බලපා තිබේ.

ප්‍රංශයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය හේතුවෙන් එරට පාලක සමාජවාදී පක්ෂ අභ්‍යන්තරයේ බිදිමක් හට ගත් අතර ඒ හේතුවෙන් එරට ඇමතිවරයා සහ ආර්ථික ඇමතිවරයා අතර මත ගැටුමක් ඇති වී තිබේ.ඒ හේතුවෙන් තම තනතුරෙන් ඉවත් වීමට ආර්ථික ඇමති අර්නෝද් මොන්ටිබුර් කටයුතු කළ අතර ඒ සමඟ මුළු කැබිනට් මණ්ඩලයම ඉල්ලා ඇස වීමට තීරණය කර තිබේ.