පිළිකා රෝහලේ ළමා වාට්ටු සතුට අරන් glitz යයි

0

ජාතික පිළිකා ආයතනයේ ප‍්‍රතිකාර ලබමින් සිටින දුදරුවන් වෙනුවෙන් සතුට විනෝදය පිරි වැඩසටහනක් ග්ලිට්ස් විසින් පසුගියදා පවත්වන ලදී.මැජික් සංදර්ශන බැලූන් සංදර්ශන හා චිත‍්‍ර තර`ග ඇතුළු ඉසව් රැසකින් සමන්විත එම වැඩසටහන පිළිකා රෝගි දරුවන් වෙනුවෙන් උචිත අන්දමින් සංවිධානය කර තිබින.

මහරගම ජාතික පිළිකා ආයතනයේ ළමා වාට්ටු සංකීර්ණයේ දී පැවති එම වැඩසටහන ස`දහා රෝහලේ ප‍්‍රතිකාර ලබමින් සිටින දුදරුවන් සහභාගි වූ අතර එම සියලූදෙනා වෙනුවෙන් දෝත පුරා තෑගි බෙදා දීමට ග්ලිට්ස් කටයුතු කරන ලදීග එම දරුවන්ට ඔවුන්ගේ පි‍්‍රයතම කාටුන් චරිත සම`ග විනෝද වීමේ අවස්ථාව උදාකර දීමට ග්ලිට්ස් වෙත හැකියාව ලැබින.

මෙරට විලාසිතා ප‍්‍රදර්ශනාගාර අතර සුප‍්‍රකට නාමයක් දිනා සිටින ග්ලිට්ස්ල සිය සමාජ වගකීම මැනවින් හදුනාගත් ආයතනයක් ලෙසින් සරණක් අවශ්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් පිළිසරණ වෙමින් සමාජ සත්කාරක සේවාවන් රැසක් කි‍්‍රයාවට නංවනු ලබයි. යහපත් අනාගත පරපුරක් මෙරටට දායක කිරීමේ අරමුණින් දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ සමාජ සත්කාරක සේවාවන් ඒ යටතේ කි‍්‍රයාත්මක වන අතර ජාතික පිළිකා ආයතනයේ දරුවන් වෙනුවෙන් කි‍්‍රයාත්මක කළ මෙම වැඩසටහනද ඊට අයත් වූවකි.

IMG_8927 IMG_8973 IMG_8986 IMG_9028 IMG_9077