සිරියානු යුද අපරාධ ගැන නාවිපිල්ලේ කියයි

0

සිරියානු ජනාධිපති බෂීර් අල් අසාද් යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් අපරාධකරුවෙකු බවට තහවුරු කිරීමට සාක්ෂි රැසක් තමා සතුව ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කටයුතු පිළිබඳ මහකොමසාරිස් නාවි පිල්ලේ මහත්මිය පවසයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේදී මහකොමසාරිස්වරිය මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

සිරියානු ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝග මත සිරියානු කැරැල්ල ආරම්භ වූ අවස්ථාවේ සිට මේ දක්වා කැරලිකරුවන් සහ එරට සිවිල් වැසියන් ඉලක්ක කරගනිමින් ප්‍රහාර එල්ල කරන බවද නාවි පිල්ලේ මහත්මිය එහිදී චෝදනා කළා.

මෙම කැරැල්ලෙන් සිරියානු වැසියන් 40%ක් පමණ පීඩාවට ලක් වී ඇති අතර ලක්ෂ 90ක් පමණ පිරිසට මානුෂීය අධාර කඩිනමින් අවශ්‍ය බවද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි. එමෙන්ම එම පිරිසට ආධාර දීමද අසීරු කටයුත්තක් වී ඇති බවටද එම සංවිධානය වැඩි දුරටත් පවසා තිබේ.