දමිළයන්ගේ පිපාසය දෙමළ ඊළාම් මව්බිමයි

0

“දමිළයන්ගේ පිපාසය දෙමළ ඊළාම් මව්බිම බව” මාර්තු මස ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ විමර්ශන වාර්තාව ඉදිරිපත් නොකිරිමට විරෝධය දක්වමින් යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් දියත් කර ඇති විරෝධයට සහය දක්වමින් බ්‍රිතාන්‍යය දෙමළ තරුණ සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවධාරණයඅර් න් බව පදිවු වෙබ් අඩවිය උපුටා දක්වන ලංකා ටි නිවුස් වාර්තා වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ONHRC වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම , ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය බලාපොරොත්තු වූ සහ සැලසුම් කල පරිදි UNHRC ය 2015 සැප්තැම්බර් මස දක්වා කල්දමා ඇත.මේ හේතුවෙන් අපගේ මව්බිමේ ජීවත්වන අපගේ සහෝදර සහෝදරියන් කෝපයටත්, අප්‍රසාදයටත් පත්ව ඇති තත්වයේදී මෙම තිරණයට විරුද්ධය දක්වමින්ද, මෙම වාර්තාව 2015 මාර්තු මස ඉදිරිපත් කරන මෙන්ද UNHRC යෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. ඔවුන් සමඟ දෙමළ තරුණ ප්‍රජාව වන අපද එක්ව සිටින්නෙමු.

මෙවන් තීරණ අපගේ මව්බිම වන ඊළමට ආශ්චර්යයක් නොවන නමුත්, මව්බිම තුල සිටින අපගේ ඥාතීන්ගේ ඛේදාන්තය දේශපාලණීකරණය කිරීම පිළිබඳව සිතනවිටදී මව්බිමේ ජීවත්වන අපගේ ඥාතීන්ටත්, සරණාගතව ජීවත්වන අපටත් විශාල වේදනාවක් සහ කෝපයක් මෙන්ම අප්‍රසාදයක් ඇතිවේ.

සෑම වසරකම ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ UN හි දී යෝජනා සම්මත කරගන්නා නමුත්, එම යෝජනා මානව හිමිකම් උල්ලංඝන, ජාති ඝාතනය පදනම් කරගෙන සම්මත කරන යෝජනා නොවේ. වෙනත් ජාත්‍යන්තර සංවිධානත්, මව්බිමේ ජීවත් වන අපගේ ජනතාවත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකළ ජාති ඝාතනය පිළිබඳව පරීක්‍ෂණයක් පවත්වන මෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඊළාම් මව්බිම සෑමවිටම ජාති ඝාතනය පිළිබඳ පරීක්‍ෂණයක් පැවැත්විය යුතුය යන තීරණයෙන් ඉවත්වූයේ නැත. මෙය උතුරු පළාත් සභාව ඒකමතිකව සම්මත කරගැනීමෙන් ඉතා පැහැදිලි ‍වී ඇත. උතුරු පළාත් සභාව ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එනම්, ශ්‍රී ලංකාව 1948 වසරේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නිදහස ලබාගැනීමේ සිට බලයට පත් සෑම රජයක්ම සිදුකළ ජාති ඝාතනය පිළිබඳ සෑබෑ ජාත්‍යන්තර පරීක්‍ෂණයක් පැවැත්විය යුතුය යන්න එම ඉල්ලීමයි. මහ ඇමතිවරයා ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ නඩුවක් පැවරිය යුතු බවත්, අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක OISL ට ජාති ඝාතනය පිළිබඳ පරීක්‍ෂණ පවත්වන ලෙසත් අවධාරණය කර ඇත.

දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් මෙවැනි ශක්තිමත් සංවිධානයක් ඉල්ලීමක් කළ නමුත්, UNHRC හි වාර්තාව කල්දැමීමට තීරණය කර ඇත. එබැවින්, ජාත්‍යන්තරය දෙමළ ජනතාව පිළිබඳව උනන්දුවක් නොදක්වන බව නැවත වතාවක් තහවුරු වී ඇත. මව්බිමේ ජීවත්වන අපගේ සහෝදර සහෝදරියන් (යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය සංගමය/අචාර්යවරුන්ගේ සංගමය සහ අපගේ මව්බිමේ ජනතාව) මෙම තීරණයට එරෙහිව විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත. එබැවින් දෙමළ ජාතියේ තරුණ ප්‍රජාවේ නියෝජිතයින් ලෙසත්, බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ තරුණ සංවිධානය වන අප, අපගේ පූර්ණ සහයෝගය ලබාදී අපගේ ඥාතීන් සමඟ එක්වෙමු.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් OISL වාර්තාව කිසිඳු ප්‍රමාදයකින් තොරව 2015 මාර්තු මස ඉදිරිපත් කරන ලෙසත්, 1948 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සිදුකළ සහ සිදුකරමින් සිටින ජාති ඝාතනය පිළිබඳ පරීක්‍ෂණයක් පවත්වන ලෙසත් අපගේ සහෝදර සහෝදරියන් සමග එක්ව ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

තවද, දෙමළ තරුණ සංවිධානය වන අප :

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සිදුකරමින් සිටින ජාති ඝාතනය වළක්වන ලෙසත්, විනාශ කරමින් සිටින අපගේ මව්බිම වන ඊළම බේරාගන්නා ලෙසත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

තවද, ඊළමේ ජීවත්වන දෙමළ ජනතාව අතරත්, සරණාගතව ජීවත්වන ජනතාව අතරත් ජාත්‍යන්තරයේ අධීක්‍ෂණය යටතේ ජනමත විචාරණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

අප අඛණ්ඩව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාර්ගයෙන් ඊළම යන අපගේ මව්බිමේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙනුත්, මව්බිමේ සිදුවන ජාති ඝාතනය වැළැක්වීමටත්, දෙමළ ඊළමේ විමුක්තිය වෙනුවෙනුත් අඛණ්ඩව සටන් කරමු.

දමිළයන්ගේ පිපාසය දෙමළ ඊළාම් මව්බිමයි

බ්‍රිතාන්‍යය දෙමළ තරුණ සංවිධානය