ජෝන් ,බදුයුදීන්ට වැඩේ හරී

0

පසුගිය රජයේ අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු වන ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සහ රිෂාද් බදියුදීන් අද (06) අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම වෙත පැමිණියා.

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යරයා සිය වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම වෙත භාර දීම මෙහිදී සිදුවූ අතර මන්නාරම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් අනූව බදියුදීන් ඇමතිවරයාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසන් සභාව අද කටයුතු කලා.