යහපාලනයේ ඉන්නේ හිගන්නෝ

0

නාමල් උඩුගම කලාකරුවාගේ රෝගය වෙනුවෙන් වත්මන් යහපාලනයෙන් මුදල් ලබා දෙන ලෙසට කලාකරුවන් ඉල්ලීමක් කලත් යහ පාලන බළධාරින් ලබා දුන්නේ රුපියල් 15,000ක් පමණක් බව මධුමාධව අරවින්ද පවසයි.අද (06) හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති කිරීම වෙනුවෙන් පැවති ජන රැලියට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු මධුමාධව අරවින්ද ,

අපි නාමල් උඩුගම ගැන අපේ ගමේ අප්පොච්චාට ගිහින් කිව්වා.ඔහු අපිට ලක්ෂයක් දුන්නා.ඔහු ඒ දුන්නේ පුළුවන් කමකට නෙමෙයි.රටට ජාතියට ආදරය නිසයි.

සමහර නරි පැටව් මේ වැඩෙන් ලකුණු දාගන්න හදනවා.අපි මේ ඔළු ගෙඩි ගෙනාවේ ආසාද් සාලිලාට පෙන්නන්න නෙමෙයි.

බලව් පොළොන්නරු ,අනුරාපුර පෙදෙස ,සිතව් පැවති නිදහස එහි පෙර දවස ,නගව් නගව් තවත් තරසර තරුණ ගොස ,වරෙව් යමව් නැගිටිව් නොපියව් දෑස.