ඇමතිතුමා හොදයි වගේ

0

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍ය කරු ජයසූරිය සමඟ එම අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී සේවා ගැටථවලට විසදුම් ලබා ගැනීමට හැකිවු බව රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පවසයි.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරමින් සමන් රත්නපි‍්‍රය. ජෝෂප් ස්ටාලින්, ඩි.එම්.ඩි. අබේරත්න, උදේනි දිසානායක, කීර්තිරත්න, නවනැලිය හා උපුල් රෝහන යන මහත්වරුන් සහභාගිවු අතර රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හා ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ද සහභාගිවි තිබේ.

විසදුම් ලැබුනු ගැටලු

01) දැනට ගෙවන රු. 5000/- මත උත්සව අත්තිකාරම් දීමනාව රු.10,000/- දක්වා වැඩි කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශයට නිර්දේශ කිරීම.

02) අග‍්‍රහාර රක්ෂණයෙන් රජයේ සේවකයන්ට ලබාදෙන ප‍්‍රතිලාභ පිළිබදව නැවත සමාලෝචනය කර ප‍්‍රතිලාභ වැඩිකිරීම.

03) වෘත්තීය සමිති හා පරිපාලනය අතර යහපත් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙනයාම සඳහා මාස 2 ට වරක් විධිමත් සාකච්ඡුා සභාවක් කැදවීම හා අමාත්‍යාංශ මට්ටමේ උපදේශක සභා කි‍්‍රයාත්මක කරවීම.

04) 2015 අයවැයෙන් දුන් වැටුප් සහන කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.

05) සාමුහික කේවල් කිරිමේ කි‍්‍රයාවලිය ශක්තිමත් කිරීමට වෘත්තීය සමිති සඳහා පළාත් මට්ටමින් සහන සැලසීම.

06) ආයතන සග‍්‍රහයේ සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂමේ කාර්‍යා පටිපාටි නිති අතර පවතින පරස්පරතා නිවරදි කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම.