යහපාලනය නිසා උපාධිධාරීන් පාරවල් දිගේ

0

වර්ථමාන ආණ්ඩුව ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම් අතරමග නතර කල නිසා උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමේ අවස්ථාව ගිලිහී තිබෙන බව වයඹ ප්‍රධාන අමාත්‍ය නීතීඥ දයාසිරි ජයසේකර පවසයි.

වයඹ පළාත් සභාවේදී පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රධාන ආමත්‍යවරයා සදහන් කළේ අපි යහ පාලනයෙන් බලාපොරොත්තු වුනේ මේ දේ නොවන බවයි.

“පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ගුරුවරු 173 ක් එන්න ඉන්නවා. ඒ වගේම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පුත්තලමට යන්න ඉන්නේ ගුරුවරු 9 දෙනයි. ඒ වගේ බරපතල විෂමතාවයක් අපට තිබෙනවා. අළුතින් පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයට ගුරුවරු 1600 ක් පමණ ඕනෑකර තිබෙනවා. මේ කාරණය පදනම් කරගෙන තමයි අපි අලුතෙන් ගුරුවරු 3000 ක් බඳවා ගන්න අනුමැතිය ලබාගෙන තිබුනේ. 2014 දී හිටපු ජනාධිපතිතුමා මේ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තිබුනා. ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 753 ක් වැයවෙනවා.”

“වයඹ පළාතේ උපාධිධාරීන්ට රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට තිබු හොඳම අවස්ථාවක් මේ ගුරුවරුන් බඳවාගැනීම නතරකිරීම නිසා නැවතී තිබෙනවා. මේ නිසා වයඹ පළාතේ උපාධිධාරී තරුණ තරුණියන් 3000 ක රැකියා අවස්ථා අහිමිවෙලා තියනවා. අපි යහ පාලනයෙන් බලාපොරොත්තු වුනේ මේ දේ නෙමෙයි. ඒ හේතුව නිසා තමයි අද උපාධිධාරීන් පාරවල් දිගේ එන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේ දිස්ත්‍රික්කයේම ඉන්න අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා මේ ගැටළු සම්බන්ධව වග කිව යුතුයි. මේ තත්වයට පිළිතුරක් ලැබෙන තෙක් උපාධිධාරීන් පාරට බහින එක නවත්වන්න බැරිවේවි”