අප එකම කාසියක දෙපැත්තක්

0

ශ්‍රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ඉතාම දිගු ඉතිහාසයක් තිබෙන ලිච්ඡවී මූලධර්මයට අනුකූලව, ගමන් කරන සභාවක් බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි.අගමැතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද (13) පාර්ලිමේන්තුවේදීය.

ඔබ අපේ ස්වර්ව ජන ඡන්ද ක්‍රමය ගැන, වෙස්මිනිස්ටර් ක්‍රමය ගැන කතා කළා.මේ සභාව ඉතාම දිගු ඉතිහාසයක් තිබෙන සභාවක්. ලිච්ඡවී මූලධර්මයට අනුකූලව, ගමන් කරන සභාවක් ලෙස සළකන්නට පුළුවන්.

සමඟිව රැස්වීම, සමඟිව සාකච්ඡා කිරීම සහ සමඟිව විසිර යෑම, එයයි අපේ ඉලක්කය. අපේ බලාපොරොත්තුවත් එයයි. සහයෝගිතාව සහිත සංස්කෘතියක් කර අප කොහොමද ගමන් කරන්නේ. අපේ දේශපාලන අනන්‍යතාවන් පිළිගනිමින් එහි ගමන් කිරීමයි කරන්නේ.

ඉතාම වැදගත් ජන ශිෂ්ටාචාරයක් අපට තිබෙනවා. අපි ඉතිහාසයක කොටස් කරුවන්. අප ඉතිහාසය තුළින් සමීප වී සිටිනවා. නූතන ශ්‍රී ලංකාව සහ නූතන ඉන්දියාව එකට එකතු වී තිබෙනවා. අපගේ භාෂාවන්, නීතිය ,ව්‍යවස්ථාදායකය, කැබිනට් ක්‍රමය, ක්‍රිකට්, මේ සියල්ල තුළින් එකට එකතු වී තිබෙනවා.

අප එකම කාසියක දෙපැත්තක්.අප එකම ගමනක් ගමන් කරන්නේ. සාමය හා සමෘද්ධිය අපේ ජනතාවට ලබාදීම තමයි අපේ ඉලක්කය. එය කලාපය සඳහා ලබාදීමත්. අපට තිබෙන්නේ එකම උරුමයක්.

අපේ කලාපය නැවත සමෘද්ධිමත් කළ යුතුයි. එය විශ්වාසය මත පදනම් විය යුතු දෙයක්. එයට ආරම්භය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ස්තූතිවන්ත වෙනවා.ඔබ සිතුවිලි සහිත කතාවක් කළා.

අප සතුටු වෙනවා, ඉන්දියානු රජය අවධානය යොමු කොට තිබෙනවා, තමන්ගේ අසල්වැසියන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ අනෙකුත් රටවල් සම්බන්ධයෙන්.මෙහි සාර්ථකත්වය රදා පවතින්නේ,සාර්ක් සංවිධානය හරහා, දේශපාලන නායකත්වයට වේදිකාවක් තනාදීම තුළින්. තම අඳහස් හුවමාරු කිරීම සඳහා එයට නව ජීවයක් ලබාදීම තුළින්. මේ කාර්යයයේ දී ඉන්දියාව නායකත්ව කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුයි.

අපට ඔබ ආරම්භයක් ලබාදුන්නා. ඒ තුළින් අපගේ ජනතාවගේ ජීවිත පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. සමීප සබඳතාවට නව පරිච්ජේදයක් ගොඩනැගීම සම්බන්ධයෙන් මේ සභාව වෙනුවෙන් ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා