උපරිම ස්වයංපාලනක් අවශ්‍යයි(Video)

0

13 විසඳුමක් ලෙස කවදාවත් පිළිගන්නේ නැති බවත් උපරිම ස්වයංපාලන විසඳුමක් අනිවාර්යයෙන් අවශ්‍ය බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පා.ම. මාවෙයි සේනාධිරාජා පවසයි.පසුගිය 16 වැනිදා ඒලාලයි දකුණ දෙමළ සමාජ සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගිවෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව පැවසු බව tamilcnn වෙබ් අධවිය පවසයි.

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බන්ධනාගාරවල සිටින අපේ කාන්තාවන් ඇතුළුව තරුණ පිරිසට සමාව දී නිදහස් කල යුතු බවත්, අතුරුදහන්වුවන් සම්බන්දයෙන් පෙර ආණ්ඩුව වගකිවයුත්තන්ව සිටියත් වත්මන් ආණ්ඩුවත් වගකිව යුතු බවට අපි අවධාරණය කළ බවත් ඔවුන් තවමත් ජීවතුන් අතර සිටිනවාද?  නැද්ද ? යන්න සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කල යුතු බවද මන්ත්‍රිවරයා සදහන් කර තිබේ.