රටට කෙළවුණේ FB නිසා !

0

මරණ දඩුවම නොමැතිකම රටේ අපරාධ වැඩිවීමට හේතුවී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ෆිලික්ස් පෙරේරා පවසයි.ඔහු කියා සිටියේ ෆේස් බුක් නිසා අද වන විට රටේ දරුණු අපරාධ සිදුවන බවයි.

ලෝකයේ කෝටි 700ක ජනගහනයෙන් කෝටි 100 ෆේස් බුක් පරිහරණය කරන බවත් ලංකාවේ ගම්බද ප්‍රදේශවල ෆේස් බුක් පරිහරණය අඩු බවද ඇමතිවරයා කියා සිටියා.

මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාර ගමට යෑමත් සමගින් ෆේස් බුක් පරිහරණය අඩුවූ බවද මන්ත්‍රිවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කලා.