රට පැන්න මාධ්‍යවේදීන්ට ආරාධනාවක්

0

දේශපාලන බලපෑම් , ජීවිත තර්ජන හේතුවෙන් රට හැර ගිය ජනමාධ්‍යවේදීන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔවුන්ට ඒ සඳහා ආරාධනා කර තිබෙන බවත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක පවසයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර විසින් වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා අද (18) පාර්ලිමේන්තුවේ දී කියා සිටියේ ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩ පිළිබඳ ව අපි සොයා බලන්න කටයුතු කරන බවයි.

දේශපාලන හා ජීවිත තර්ජන නිසා ආරක්ෂාව පතා ජනමාධ්‍යවේදීන් විදෙස් ගත වී ඇති බව සත්‍යයක්. ඔවුන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මේ වනවිට අප සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා . පසුගිය කාලයේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට සුදු වෑන් සංස්කෘතියක් තිබුණා. ජීවිත තර්ජන නිසා මිනිස්සු රට ගියා.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක මාධ්‍ය නිදහස පැවැතිය යුතු බව පිළිගන්නා බවත් මෙරට ජනමාධ්‍යවේදීන් සුවිශාල ජන මෙහෙවරක් ඉටුකරන බවත් අමාත්‍යවරයා පිළිතුරු දෙමින් පැවසීය.