යහපාලනයෙන් පිළිතුරු නෑ- වෛද්‍යවරුන් ලෙඩ වන ලකුණු!

0

සති 8ක පමණක් කාලයක් සාධාරණව කල ඉල්ලිම් වලට රජය යහපත් ප්‍රතිචාර නොදැක්විම හේතුවෙන් රජයේ වෛද්‍යවරුන් දිප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට තිරණය කර තිබේ.ඒ අනුව ලබන 24වන  අගහරුවාදා දිප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය තිරණය කර තිබෙන බවයි එම සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය ලසන්ත ජිනදාස සදහන් කළේ.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ පසුගිය අයවැයේදී වැඩිකළ දීමනා මෙම මස වැටුපට එකතු නොකළොත් දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක නිරත වන බවට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අනතුරු අඟවයි. වෛද්‍යවරුන්ගේ DA දීමනාව රුපියල් 15,000 කින්ද, විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් හා අන්තර් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සඳහා රුපියල් 20,000 ක්‌ද, සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන් සඳහා රුපියල් 10,000 ක දීමනාවක්‌ද පසුගිය ඔක්‌තෝබර් මාසයේ ඉදිරිපත් කළ අයවැයේදී පොරොන්දු වූ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සදහන් කර තිබුනා.

ඔක්‌තෝබර් අයවැය මගින් ලබාදී ඇති වැටුප් වැඩිවීම තහවුරු කර ගැනීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ මුදල් ඇමැතිවරයාද මහා භාණ්‌ඩාගාරයේ ලේකම්වරයාද මුණගැසී සාකච්ඡා කිරීමට අවස්‌ථාව ඉල්ලා තිබුනද එම ස් යලු අවස්ථා රජය මගහැර දැමුවා.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය වසර තුනක කාලයක්‌ වැඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නෑ.