සෞඛ්‍ය සදහා 3%ක් වෙන් කරනවා

0

ජාතික රෝහල ‘රෝහල් චතුරස්‍රයක්‘ බවට පත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කර තිබෙන බව සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පවසයි. කොළඹ ජාතික රෝහල් පරිශ්‍රයේ ඊයේ  (20) පැවති ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ 150 වැනි සංවත්සර උලෙළ අමතමින් අමත්‍යවරයා සදහන් කළේ සෞඛ්‍ය සේවාව සඳහා දැවැන්ත ආයෝජනයක් සිදු කර තිබෙන බවයි.

සෞඛ්‍ය සඳහා දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් මෙතෙක් පැවති 1.8% වෙනුවට එය 3% ක් දක්වා වැඩි කරන බවත් පසුගිය අතුරු අයවැයෙන් එය 2%ක් දක්වා වැඩි කර තිබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා.

රෝහල් චතුරස්‍රය හරහා රාත්‍රී කාලයේ ලේ පරීක්ෂා කිරීමේ ස්වයං ක්‍රිය පරීක්ෂණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම, චර්ම රෝග සඳහා වන යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කිරීම යනාදී වැඩසටහන් රැසක් සිදු කර තිබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා.