චීත්ත ගවුම් ,නයිටි ඇදිය යුතු ශ්‍රිලනිප ගල් මූසලයන්!

0

ජාතික ආණ්ඩු යන කෙප්පයට මුවාවී ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පිරිසක් යමපාලනය නමැති ගුබ්බෑයමට රිංගා ඇති බව මධ්‍යම පළාත් සභා සන්ධාන මන්ත‍්‍රී නිමල් පියතිස්ස පවසයි.ඔහු කියා සිටියේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ ඇමතිකම් ලබා ගත් පිරිස රටත් ,පක්ෂත් පාවා දුන් ගල් මූසලයන් පිරිසක් බවයි.

ඒ අය සදහා චීත්ත ගවුම් සහ නයිටි කිහිපයක් මසා ඇන්දවිය යුතු බවත් ඉදිරියේදී මහින්ද රාජපක්ෂ නොමැතිව ගමනක් යා නොහැකි බවද ඔහු පැවසුවා.

නිමල් පියතිස්ස සදහන් කරන ආකාරයට නයිටි සහ ගවුම් ඇන්දවිය යුතු පිරිස් වන්නේ ,

ෆීලික්ස් පෙරේරා – විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය

සරත් අමුණුගම – උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය

මහින්ද අමරවීර – ධීවර අමාත්‍ය

හින්ද යාපා අබේවර්ධන – පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ – සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය

ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි – ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය

එස්.බී. නාවින්න – කම්කරු අමාත්‍ය

එස්.බී.දිසානායක – ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය

විජිත් විජයමුණි සොයිසා – වාරිමාර්ග අමාත්‍ය

පියසේන ගමගේ – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය

රාජ්‍ය ඇමැතිවරු

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – පරිසර

ජීවන් කුමාරතුංග – කම්කරු

මහින්ද සමරසිංහ – මුදල්

සී.බී. රත්නායක – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රිය පාලනය

ඩිලාන් පෙරේරා – නිවාස හා සමෘද්ධි

නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු

තිස්ස කරල්ලියද්ද – බුද්ධ ශාසන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය පාලනය

යාශ්‍රීත තිසේරා – ධීවර කටයුතු

රංජිත් සියඹලාපිටිය – ස්වදේශ කටයුතු

ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න – ආපදා කළමනාකරණ

ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන – සිවිල් ගුවන් සේවා

ලලිත් දිසානායක – වාරිමාර්ග

ජගත් පුෂ්පකුමාර – වැවිලි කර්මාන්ත

ලසන්ත අලගියවන්න – ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු

සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ – උසස් අධ්‍යාපන

ශාන්ත බණ්ඩාර – ජනමාධ්‍ය