චක්‍රලේඛයක් නිසා අපි අමාරුවේ!

0

ගුරුවරුන්ගේ හා විදුහල්පතිවරුන්ගේ දරුවන් පාසල් වලට ඇතුලත් කිරිමේදි දැනට නිකුත් කර ඇති චක්‍ර ලේකනයේ පවතින විවිධ කොන්දේසි නිසා  ඔවුන් දැඩි පිඩාවකට ලක්වන බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ පවසනවා.ඔහු අද අධ්‍යපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කරියවසම් වෙත ලිපියක් යවමින් මේ බව දැනුම් දුන්නා .

ඔහු එම ලිපියෙන් වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටියේ මේ සදහා විශේෂ අවධානයක් යොමුකර ඔවුන්ගේ දරුවන් ඔවුන් සේවය කරන පාසලකට හෝ ඒ ආසන්න පාසලකට ඇතුළත් කිරිමට අදාළ ප්‍රතිපදන සැකසිමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

එම ලිපිය පහත දැක්වේ.

lanka guru