විධායක සභාව කොකා පෙන්වයිද?

0

උද්ගතවී තිබෙන නව දේශපාලන වාතාවරණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වහාම ජාතික විධායක සභාව කැඳවීමට පියවර ගන්නා ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉල්ලා සිටි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෙන්වා දෙන්නේ ආණ්ඩුව ඊනියා ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයකට මුවාවී ගොඩනගා ඇත්තේ හවුල් ආණ්ඩුවක් බවත් 24 වැනිදා පැවැත්විමට තිබු විධායක සභා රැස්වීම හදිසියේ අවලංගු කර ඇති බවත් ය.

එම නිවේදනය මෙසේ ය.

ආණ්ඩුව ඊනියා ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයකට මුවාවී ගොඩනඟා ඇත්තේ හවුල් ආණ්ඩුවකි. ඒ තුළ ඇමැති මණ්ඩලය තවත් පුළුල් කර තිබේ. ඒ, පසුගිය ජනවාරි 8 වැනි දින ජනවරම විසින් පරාජය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 27 දෙනකුට කැබිනට්, රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමැති ධුර පිරිනමමිනි. මේ පිරිස අතර පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ වංචා දූෂණවලට ලක්වූවන් ද සිටින තත්ත්වයක් තුළ යහපාලනය සඳහා පත්වූයේ යැයි කියනු ලබන ආණ්ඩුව, වංචා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පියවර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ නොහැක.

ඇති වූ නව දේශපාලන වර්ධනය දැඩි සැලකිල්ලට ලක්කළ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මතු වී ඇති තත්ත්වය ජාතික විධායක සභාවේදී ප්‍රශ්න කිරීමට බලාපො‍රොත්තු විය. කෙසේ වුවද ආණ්ඩුව විසින් (24) දිනයට නියමිත වූ විධායක සභා රැස්වීම හදිසියේ අවලංගු කර තිබේ. එබැවින් නව තත්ත්වය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කඩිනමින් විධායක සභාව කැඳවිය යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අවධාරණය කරයි.

එසේම නව දේශපාලන වර්ධනයන්හි පෙළගැසීම සියුම්ව නිරීක්ෂණය කරන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, තවදුරටත් ජාතික විධායක සභාවට මැදිහත් විය යුතු ද නැත්ද යන්න පිළිබඳ මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය පරාජයට පත්කිරීමට දායක වූ සිවිල් සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරයි. එම සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ජාතික විධායක සභාවේ සහභාගිත්වය පිළිබඳ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අවසන් තීරණය ගැනීමට නියමිතය.