මම දේශපාලනයට එනවා (Video)

0

තමන් ඉදිරියේදී දේශපාලනයට පිවිසෙන බව හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා පවසයි.ඔහු කියා සිටියේ ,තමන්ට දේශපාලන ගැටළු කිසිවක් නොමැති නිසා තමන් ඉදිරියේදී දේශපාලනයට ඉදිරිපත් වන බවයි.

තමන් මහින්ද රාජපක්ෂට මෙන්ම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරණාකටත් ගරු කරන බවද මාලක සිල්වා ඊයේ (24) මාධ්‍යට කියා සිටියා.