බැසිල් අල්ලන්න මෙහෙයුමක්!

0

දිවි නැඟුම උත්සවයක් වෙනුවෙන් හිතුමතේ වියදම් කර ඇතැයි කියන මුදල් ගැන ප්‍රශ්න කිරීමට හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ ගෙන්වා ප්‍රශ්න කිරීමට මහා පරිමාන මූල්‍ය වංචා සෙවීමට අලුතින් පත් කළ පොලිස් ඒකකය උසාවියෙන් අවසර ගැනීමට නියමිත යැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර පවසයි.

ඇමෙරිකා පුරවැසියකු වන බැසිල් රාජපක්ෂ නව රජය පත්වීමෙන් දින කිහිපයකට පසු රටින් බැහැර වු අතර දිවි නැගුම අධ්‍යක්ෂවරිය කියා ඇත්තේ එක් උත්සවයක් වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 70ක් වැය කර ඇති බවයි.හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂගේ නියෝග මත එම මුදල් ලබා දී ඇති බව හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කර ඇතැයි ද මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කියා සිටියා.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණය සඳහා දිවි නැගුම දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් වියදම් කිරීම, දිවි නැගුම පාරිතෝෂික සම්බන්ධ අක්‍රමිකතා ඇතුළු කරුණු රැසක් පිළිබඳව බැසිල් රාජපක්ෂගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට නියමිත බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කියා සිටියා.