බන්දුලාල් MRට නම නොකියා මඩ ගහයි

0

තෘෂ්ණාව අත්හැරීම නිවනට මග වුවත්, ඇතැම් අය පන්සල් වල සිට නැවත අගමැතිකම බදාගැනීමට දේශනා කරන බව දකුණු පළාත් සභා එ.ජා.ප. මන්ත්‍රී බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ පවසයි.අද (05) ගාල්ලේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ,

බොරු ජාතිවාදය, ආගම් වාදය අවුස්සන්න එපා, ජාතික ගීය දෙමලෙන් ගායනා කිරීම හොඳ නෑ කියන අය, මුදල් නෝට්ටුවක් අතට අරන් බලන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් ඇමති විදියට නිකුත් කල මුදල් නෝට්ටුවේ, “ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව”දෙමලෙන් මුද්‍රණය කරලා තියෙන්නේ “ඉලංගෙයි මත්තිය වන්ගි”කියලා. නෝට්ටුවේ වටිනාකම භාෂා තුනෙන් ම සටහන් කරලා තියෙනවා.

බණ්ඩාරනායක මහත්තයාගේ ඡායාරූපය දාපු නෝට්ටු වල භාෂා තුන, තුන් විදියකින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව කියලා මුද්‍රණය කරලා තියෙන්නේ.

(නිමල් අල්ගෙවත්ත )