පිනා ඇමතිලාට නෝ චාන්ස්

0

ජන මතයකින් තොරව පිනා චාන්ස් එකකින් පත්වූ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ පිනා චාන්ස් මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක ජනතාව වෙනුවෙන් ඇති වගකීම පැහැර හැර ඇති බව බස්නාහිර ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග පවසයි.

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් රුපියල් බිලියන 400කින් වැඩි කිරීමේ පනත පසුගිය 07 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 21කින් පරාජයට පත් විය.එම ඡන්ද විමසීම සිදුකරන අවස්ථාවේදී වත්මන් අගමැතිවරයා සහ මුදල් අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ රැදි සිටියේ නොමැති බවට චෝදනා නගමින් ප්‍රසන්න රණතුංග නිකුත් කල නිවේදනයක මේ බව සදහන් වනවා.

එය වගකීම් පැහැර හැරීමක් ලෙස පෙන්වා දෙන අමාත්‍යරයා වැඩිදුරටත් එකී නිවේදනයේ සදහන් කර ඇත්තේ ,ආණ්ඩුවේ වගකීම් විරහිත භාවය සාධාරණිකරණය කිරීම වෙනුවට පාර්ලිමේන්තුවේ සුළුතරය පිළිගෙන ඉල්ලා අස්විය යුතු බවයි.

එම සම්පූර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය පහත දැක්වේ.

prsanna