“දැක්කාම බඩ දගලනවා ,ඇහුවාම ඔළුව රිදෙනවා” (Videos)

0

ඛෙලිකටුමල්ල කියන ගීතය ලියවෙන්නේ මට මතක හැටියට 2014 නොවැම්බර් හෝ ඊට ආසන්න කාලයක. මේ නිර්මාණයෙත් මගේ පෙර නිර්මාණ වන ”මොකද කරන්නේ”, ”රන්රස” නිර්මාණය කිරීමේදී වගේම මා විසින් ම තමයි සංගීතය නිර්මාණය වගේම එහි පදරචනයත් සිදුකලේ. මොකද මේ නිර්මාණය තුල මගේ සිතේ ඇදීච්ච අදහසටම එය ඉදිරිපත් කරන්න ඕන වුණා.

ගීතය පළමු වරට පටිගත කිරිමෙදිවත් ගීතය යුග ගායනයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න අදහසක් තිබුනෙ නෑ. පස්සේ ගීතයට ලස්සනක් එකතු කරන්න ඕනෙ කියල හිතුන නිසා තමයි ර්‍ණජිප්සීස්” නායක සුනිල් පෙරේරා මහතා එක්ක ගීතය කරන්න ඕනෙ කියල හිතුනේ. පස්සේ ඔහුව හමුවුනු මුල්ම අවස්ථාවේ ඔහු ගීතයට කැමති වීමම මං හිතන්නෙ මගේ භාග්‍යක් කියලා. සහ මං ඔහුට හදවතින්ම ස්තුති වන්ත වෙනවා.

Roshan 01 Roshan 02 Roshan 03 Roshan 04 Roshan 05