මම වැඩ කරනකොට ලැක්ටොජන් බබාලා උද්ඝෝෂණ කරනවා

0

තමන්ගෙන් මාස 03 න් මැජික් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස පවසයි.

මම රටේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම සිටින නැති බැරි පන්තියේ ජනතාවට ආධාර බෙදා දීම නතර කරන්නේ නෑ.ඔවුන් ඇති හැකි අය බවට පත් කිරීමේ සටන මම අත් හරින්නේ නෑ.

එය මොන ජගතෙකුටවත් නතර කරන්න බෑ.හැබැයි මගෙන් මාස 03න් මැජික් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා.පසුගිය පාලනය විසින් ඒ සියළු කොටස්වලට ලබා දිය යුතුව තිබූ සහන සියල්ල කප්පාදු කලා.

මා ඒ සියල්ල නිවැරදි කරන්නට තැත් කරන විට ලක්ටෝජන් බබාලා සමග බංකොලොත්කාරයන් පිරිසක් ඇවිත් බොරු උද්ඝෝෂණ කරනවා.

මේ රටේ පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න ප්‍රේමදාස පුතා ලෑස්තියි.