ආණ්ඩුවේ නොහැකියාවට එරෙහිව

0

පසුගිය කාලය තුළ ලංකාව පාලනය කල මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඒකාධිපති පවුල් පාලනය නිමා වුවත් නව පාලනයත් පැරණිම ගමන් මාර්ගයේ ගමන් කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසයි.මැයි දිනය වෙනුවෙන් ජවිපේ නිකුත් කල පණිවිඩයේ දැක්වුණේ ,මුළු රටක්ම ඉල්ලා සිටි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා යහපාලනය ස්ථාපිත කිරීමට පවා වත්මන් පාලනය අසමත්වී ඇති බවයි.

සැබෑ ආර්ථික සංවර්ධනය ,සමානාත්වතාව ,සමාජ සාධාරණත්වය ,ප්‍රජාත්ත්‍රවාදය ,සැබෑ ජාතික සමගිය සහතික වෙන නවීන සමාජවාදි සමාජයක් වෙනුවෙන් සටන් වදින ලෙසට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමග අත්වැල් බැදගන්නා ලෙසට මෙරට වැඩ කරන ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බවයි එම පක්ෂය සදහන් කරන්නේ.

JVP Press Relesess_2015.pmd JVP Press Relesess_2015.pmd