ශ්‍රිලනිප ඩැහැ ගන්නා කුම්භාණ්ඩ, මළ පෙරේතයෝ !

0

වංශලා ,හංසලා සියළු දෙනාම බලාගෙන සිටියේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඩැහැ ගැනීමට බව අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා පවසයි.අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ බිබිල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදීය.

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය කෑලි කෑලි වලට කැඩි ගිය පසු පක්ෂය ඩැහැ ගැනීමට ඒ අය යක්ෂන් ,කුම්භාණ්ඩයන් ලෙස බලාසිටී බවද අමාත්‍යරයා පෙන්වා දුන්නා.

අනාගත ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අප සහතිකයක් ලබා දුන් බවත් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පාක්ෂිකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම මෙහෙදී සිදුවූ බවත් අමාත්‍යරයා කියා සිටියා. 19 වන සංශෝදනය අපට ලැබි ඇති අපමණ සංශෝදනයක් වන අතරම අද රට තුළ ශක්තිමත් විපක්ෂයක් පවතින බවද අමාත්‍යරයා සදහන් කලා.