සතොසට පොලු තැබූ ජොන් අත්අඩංගුවට

0

හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අද උදෑසන ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයට කැදවා තිබූ අතර එහිදී ජොන්න්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයෙකුවී සිටී කාලයේදී සතොස ආයතනයෙන් භාණ්ඩ තොගයක් ගෙන ඇති අතර එයට මුදල් නොගෙවා පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් ජොන්ස්ටන්ගෙන් ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා.