හරීන්ගේ කාඩ් එක කුඩේ කුඩු !

0

ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දුගේ මැදිහත්වීම මත ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවය සදහා අවිධිමත් දේශපාලන පත්වීම් 700කට අධික ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර මේ වන විට ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවාව සදහා සේවකයින් 350කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දේශපාලන පත්වීම් ලෙස අවිධිමත් ආකාරයට බදවා ගෙන ඇති බව සමස්ත ලංකා සුවසේවා සංගමය පවසයි.මෙම පත්වීම් සාමාන්‍ය කම්කරු තනතුර සදහා කෙලින්ම බදවාගෙන ඇති අතර උසස් වීම් ලබා ගැනීමට නියමිත ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවකයින් 1000කට ඒ හරහා අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බවද එම සංගමය පෙන්වා දෙනවා.

අසාධාරණයට ලක්වූ මෙම සේවක පිරිස හෙට දහවල් 12.00ට ඌව පළාත් සභාව ඉදිරිපිටදී දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා.ඔවුන්ගේ උසස්වීම් වහාම ලබා දෙන ලෙසට සුවසේවා සංගමය මහ ඇමතිවරයා ඇතුළු පළාත් සෞඛ්‍ය බළධාරීන්ට මේ හරහා බලපෑම් කරනු ලැබේ.

පත්වීම් ලබා දීමේදී විධිමත් ක්‍රමවේදය අනුගමනය නොකිරීමෙන් අවස්ථා ගණනාවකදීම සෞඛ්‍ය සේවාවේ ගැටළු පැන නැගී ඇති අතර ඌව පළාත් සභාවේ මහ ඇමතිවරයා යටතේද එවැනි අවුලක් ඇති කිරීමට විරෝධය පාමින් මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වීමට නියමිතයි.