ලස්සන වෙන්න කවුද අකමැති

0

කාන්තාවන් හා රූපලාවණ්‍ය කියන්නේ බොහොම සමීප කාරණා දෙකක්. තොල් ආලේපන එහෙමත් නැත්නම් lipstick වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව එලියට යන කාන්තාවක් හොයා ගන්නත් නැති තරම්. නමුත් මෙහිදී වඩාත්ම සැළකිලිමත් විය යුත්තේ හරියට හරි දේ කරනවද කියලයි. Make Up කරනවා කියන්නෙ සුදු කරනවා කියන එක නෙමෙයි. නිවරදිව Make up එකක් කර ගන්න නම් නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතු රූපලාවණ්‍ය නිෂ්පාදන භාවිතා කළ යුතුවා මෙන්ම නිවැරැදි ශිල්පීය ක්‍රම ද භාවිතා කරන්න ඕන.

Mek01 Mek02 Mek03 Mek04