විශ්‍රාම වයස හරියටම කියන්න

0

රාජ්‍ය සේවය තුළදි විශ්‍රාම යායුතු නිවැරදි වයස පිළිබද පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කල යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි.ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කලේ අද (19)පාර්ලිමේන්තුවේදිය.නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛයන්ට අනුකූලව විශ්‍රාම යාමට ඇති වයස අවුරුදු 60 අතර නමුත් රාජ්‍ය සේවය තුළදි අද වන විට 60 වඩා වයසින් වැඩි පුද්ගලයින් සේවය කරන බවද මන්ත්‍රිවරයා මෙහිදි පෙන්වා දුන්නා.නමුත් රාජ්‍ය සේවයේ නියතු අය නියමිත වයස තුළදි විශ්‍රාම නොයාම තුළ රාජ්‍ය සේවයේ සෙසු නිළධාරින්ට අසාධාරණයක් සිදු වන බව මන්ත්‍රිවරයා මෙහිදි පෙන්වා දුන්නා.

රාජ්‍ය සේවයේ ස්වාධිනත්වයට මෙය බාධාවක් වන අතරම රාජ්‍ය සේවය ආරක්ෂා කිරිම සදහා මෙම ක්‍රමය සුදුසු නොවන බවයි මන්ත්‍රිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.60 වඩා රාජ්‍ය සේවය තුළ යම් කෙනෙක් සේවය කරනවානම් ඔහු හෝ ඇය වහාම රාජ්‍ය සේවය තුළින් විශ්‍රාම යැවිය යුතු අතර එසේ කිරිමට රජය සමත් නොවන්නේ නම්,විශ්‍රාම යාම සම්පුර්ණයෙන් රාජ්‍ය සේවය තුළින් ඉවත් කල යුතු බවයි මන්ත්‍රිවරයා සදහන් කලේ.