රනිල් ගිනස් වාර්තාවක් තබයි !

0

පාර්ලිමේන්තුවේ සුළුතරයක් සහිත පුද්ගලයෙකු අගමැතිවී රනිල් වික්‍රමසිංහ ලෝක වාර්තාවක් තබා ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ජයරත්න හේරත් පවසයි.පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

මේ සුළුතර ආණ්ඩුව විරුද්ධවාදින් බිය වද්දා ඔවුන්ට එරෙහිව බොරු පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරමින් බලය රැක ගැනීමට උත්සහ දරන බවද ඔහු සදහන් කලා.පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අප සතු වන අතරම තවදුරටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අසාධාරණත්වය ඉවසා සිටිය යුතුද යන්න ඔහු ප්‍රශ්න කලා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සෑම දිනකම දේශපාලන බලය පික්පොකට් ගැසූ අතරම තවදුරටත් එයට ඉඩ ලබාදීම සිදු නොකල යුතු බවද ඔහු ප්‍රකාශ කලා.පනත් සංශෝදනයට සහයෝගය ලබා දීමට කැමැති මුත් මේ අසාධාරණකම් තවදුරටත් ඉවසා සිටිය නොහැකි බවද ඔහු පැවසුවා.