යහපාලකයෝ දරුවන්ගෙන් පවා පලි ගන්නවා

0

දින 100 යටතේ වත්මන් ආණ්ඩුව ජනතාවට ලබා දුන් පොරොන්දු ඉටු කල යුතු බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.

2005දී වර්ෂයේදී තමා බලයට පත්වූ විගස මෙරටින් ත්‍රස්තවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දමන ලෙසට පොරොන්දුවූ බවත් 2009 වන විට එය එලෙස නතර කර දැමීමට හැකියාව ලැබුණ බවද මහින්ද රාජපක්ෂ කියා සිටියා.පසුව සංවර්ධනය පිළිබද අවධානය යොමු කල අප අධිවේගි මාර්ග තනමින් රට දියුණු කල ආකරය පිළිබදවද පෙන්වා දුන්නා.

දරුවන් වෙනුවෙන් සකස් කල විද්‍යාගාර වල ගසා ඇති මහින්දෝදය බෝඩ් අද පවතින පාලනය විසින් ගලවා විසි කරන අතරම තමාගේ නම මහින්ද මිසක් මහින්දෝදය නොවන බවද මහින්ද රාජපක්ෂ කියා සිටියා.

මේ රජය මේ පළිගන්නේ දරුවන්ගෙත් බවත් මහින්දෝදය විද්‍යාගාර වලට අවශ්‍ය විද්‍යා භාණ්ඩ පසුගිය රජය විසින්ම ගෙන්වා ඇති අතර ඒවා දරුවන්ට බෙදා නොදී රජය අහිංසක දරුවන්ගෙන් පලී ගන්නා බවද මහින්ද රාජපක්ෂ වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.