මාධ්‍යවේදීන්ට යතුරු පැදි ලැබීම නියතයි

0

ගෙවී ගිය කාලය තුළ නොබියව සත්‍ය වාර්තා කිරීමට කළ මෙහෙවර වෙනුවෙන් කළ ගුණ සැලකීමක් ලෙස මාධ්‍යවේදින්ට යතුරුපැදී ලබා දෙන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසයි.කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

මාධ්‍යවේදීන්ට සහන මිලට යතුරු පැදි ලබා දීම සඳහා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායකගේ අනුමැතිය අද හිමි විය.ඒ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක සමග පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

ඒ සඳහා වන සුදුසුකම් පහත පරිදිවේ.

1.ශ්‍රි ලාංකීය පුරවැසියකු වීම

2.වසර පහක කාලයක් රැඳී සිටීම

3.රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී සිටීම

4.යතුරු පැදි පැදවීමේ බලපත්‍රයක් හිමි වීම

මාධ්‍යවේදීන්ට සේම මාධ්‍යවේදිනියන්ට ද මෙම යතුරු පැදිය ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි වෙයි.මාධ්‍යවේදීන්ට සහ මාධ්‍යවේදිනියන්ට මාදිලි දෙකින් මෙම යතුරු පැදි ලබා ගත හැකිය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සහ ජන මාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක ,