දිනේෂ් රනිල්ට කැපූ දෙහි අද දිනේෂ්ටම කැපෙයි !

0

පක්ෂයේ ආසන සංවිධායක පදවියක් ලබානොදුන් බැවින් පක්ෂය සහ පක්ෂ නායකත්වය විවේචනය කරමින් සිටින දිනේෂ් කපුකොටුවගේ ක්‍රියාකලාපය සම්පූර්ණයෙන්ම හෙළා දකින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එක්සත් රාජධානි ශාඛාව පවසයි.ඔවුන් නිකුත් කල නිවේදනයක මේ බව සදහන්.

එම නිවේදනයේ මෙසේද සදහන් කර තිබෙනවා.

තමන්ට පක්ෂයේ ආසන සංවිධායක පදවියක් ලබානොදුන් බැවින් පක්ෂය විවේචනය කරමින් අපගේ නායක ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා නායකත්වයෙක් ඉවත්විය යුතුබවට දිනේෂ් කපුකොටුව විසින් සිරස මාධ්‍ය ජාලය හරහා මෑතකදී කරන ලද ප්‍රකාශය අපගේ අවධානයට ලක්වී ඇත.

ඔහු එක්සත් රාජධානියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන ශාඛාවට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති බවට අවධාරණය කරන අතරම අප පක්ෂයේ නායකතුමා සහ කෘත්‍යාධිකාරි සභාව පක්ෂයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ගන්නා සැම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම පක්ෂයට අනුබද්ධ සංවිධානයක් ලෙස අප අනුමත කරන බවද ප්‍රකාශ කරනු කැමැත්තෙමි.

ඉදිරි මහා මැතිවරණයට පක්ෂයේ අපේක්ෂයන් තෝරාගැනීමේදී පක්ෂය විසින් ගනුලබන එම දුරදර්ශී තීරණ අප එකහෙළා අනුමත කරන බවද දැනුම්දෙමි.

රොෂාන් සමන්ත යාපා

ලේකම්

එක්සත් ජාතික පක්ෂය- එක්සත් රාජධානි ශාඛාව