20 ගැන කොට උඩ මෙහෙයුමක් !

0

නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් ඇතුළත් 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝදනය සම්බන්ධයෙන් අද (27) තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි.20 වන සංශෝදනය ගේනවාද ?නැද්ද ? යන්න පිළිබදව ඒ අනුව අද දිනයේදී තීරණය කිරීමට නියමිතයි.

මීට පෙර සම්මත කල 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝදනයට බොහෝ දෙනෙකු අත එසවීම සිදු කලේ ,20 කෙසේ හෝ සම්මත කර ගැනීමේ අදහසිනි.නමුත් 19 සම්මත කර ගැනීමට ආණ්ඩුවට තිබූ උවමනාව 20 සම්මත කර ගැනීමට නොමැති බවටයි විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් රැසක් චෝදනා කලේ.

මේ සංශෝදනය සම්බන්ධයෙන් මීට පෙරත් සාකච්ඡා වට කීපයක්ම ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවතුණද ඒවා කිසිදු එකගතාවයකින් තොරව අවසන් කිරීමටයි පක්ෂ නායකයින්ට සිදු වූයේ.මේ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝදනය සදහා මේ වන විටත් යෝජනා රැසක් ලැබී ඇති අතර ඒවා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි.

බොහෝ විට මෙය සම්මත කිරීම සදහා ආණ්ඩුව අද එකගතාවය පල කලද ඉදිරි මැතිවරණයකදී පවතින ක්‍රමයටම මැතිවරණය පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව කටයුතු සුදානම් කරමින් සිටින බවද දේශපාලන අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙනවා.