මැ .කො ගෙන් ගිනි ගිනි උත්තරයක් !

0

ගිනි නිවන හමුදාවට වඩා ඉක්මණින් මෙරට මැතිවරණයක් පවත්වන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය පවසයි.ඔහු කියා සිටියේ , තවමත් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා මැතිවරණයක් සම්බන්ධයෙන් ඉගියක් ලබාදී නොමැති බවයි.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා අවම දින 52ක් හා උපරිමය 66ක් අතර මහමැතිවරණය පවත්වන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය වැඩිදුරටත් සදහන් කලා.