ආණ්ඩුව Expired!

0

ආණ්ඩුව තඩි ඇමති මණ්ඩලයක් හදාගෙන ජනවරමත් එක්ක විහිලු කරන බවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා පවසනවා.”දින 100 අවසන් රට වෙනුවෙන් නව ගමනක්” යන මැයෙන් දිවයින පුරා සංවිධානය කරන ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ මහනුවර ඊයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණ අමතමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

ආණ්ඩුවේ කාලය අවසන්ව ඇති බවත් කල් පැනපු ආණ්ඩුව ජනතාවට විහිලු සපයමින් තවදුරටත් ගමන් කරමින් සිටින බව ඔහු පවසනවා. මේ ආණ්ඩුව අමතරව ගත කරන දිනයක් දිනයක් පසා රට අරාජික තත්වයට පත් වෙන බවත් ජනතාවට අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් හදන්න දෙන්න ඕන වෙලාවේ ආණ්ඩුව ජනතාවගේ ජනවරමත් එක්ක විහිලු කරන බවද ඔහු මෙහිදී වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා. ආණ්ඩුවේ නායකයන්ට සහ ජනාධිපතිවරයාට, අගමැතිවරයාට ජනවරමත් එක්ක විහිලු කරන්න ඉඩ නොදෙන බව ඔහු මෙහිදී අවධාරණයකලා.