අගමැතිගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශිකාව රෝසි

0

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මාධ්‍ය ප්‍රකශිකා තනතුර රෝසි සේනානායකට ලබාදී තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් රෝසි සේනානායක පැවසුවේ තමන් තමන්ට ලැබුණු කාර්ය උපරිමයෙන් කරන බවයි.නමුත් පසුගිය මැතිවරණයේ මනාප ඡන්ද නැවත වරක් ගණනය කල යුතුයි යන සටන දිගින් දිගටම ඉදිරියට ගෙන යන බවයි ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.