මාළු කාලත් හමාරයි ,මාළු මිලත් අහස උසට !

0

මේ දිනවල පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මාළු මිල ගණන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

අධික වර්ෂාව නිසා ධිවරයින්ට මුහුදු යෑම අවධානම් තත්වයක පැවතීම හේතුවෙන් මත්ස්‍ය මිල ඉහළ ගොස් ඇති බවයි සදහන් වන්නේ.