අල කිලෝව රු. 30.00 කින් ලොකු ලූණු කිලෝව රු .25 කින් ඉහළට !

0

ඊයේ (29) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි , ආනයනික අර්තාපල් හා ලොකු ලූනු සඳහා වන විදේශ වෙළෙඳ බද්ද රු.20න් ඉහළ නංවා ඇති බැවින් ආනයනික අර්තාපල් කිලෝවක මිල රු.35 දක්වාද,ආනයනික ලොකු ලූනු රු.25 දක්වාද ඉහළ නංවා තිබේ.ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේනගේ නියෝගයක් පරිදිය .

දේශිය ගොවියා දිරි ගැන්වීම වෙනුවෙනුයි අල සහ ලොකු ලූණු බදු මෙලෙස ඉහළ නංවා ඇත්තේ.