දරුණු ලෙස රුපියල බාල්දු වේ ! ඩොලරයට සාපේක්ෂව අදත් දරුණු කඩා වැටීමක් !

0

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලයේ අගය අද (29) වන විට දරුණු ලෙස පහළ යමින් පවතිනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව ඩොලරයක ගැණුම් මිල අද දිනයේ දී රු. 145.56 ක්වූ අතර විකුණුම් මිල රු. 149.54 ක් වශයෙන් වාර්තා විය.

පසුගිය සතියේ මාර්තු 24 වන දින වන විට ඩොලරයක් ගැණුම් මිල රු. 143.91 ක් ලෙසත් විකුණුම් මිල රු. 147.87 ක් ලෙසින් සටහන් විය. මේ අනුව වෙළෙඳපොළ දින දෙකක් තුළ දී 1.1% කින් ඩොලරය ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වී තිබේ.