රට තුළ මහා දේශපාලන පෙරළියක් ! සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද …ඔබට කොහොමද ?

0

සිංහල,හින්දු අළුත් අවුරුදු සමය අදින් ආරම්භ වනවා .මේ 2016 සිංහල ,හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ජෝතිශ්‍ය ඇසින් .

නැකත් නැති හෝරාව අවසන්වී නැකැත් උදාවීම සිංහල -හින්දු අලුත් අවුරුදු උදාව වේ . ජෝතිශ්‍යට අනුව සූර්යා මීන රාශියේ සිට මේෂ රාශියට සංක්‍රමනය වීම සිංහල -හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කියලා හදුන්වනවා.

2016 අංක විද්‍යානුකූලව රටට කොහොමද ? ඔබට එය කෙසේ බලපායිද ?

මෙවර අවුරුද්ද මිනිසූන්ට මානසික බලපෑම් ඇති කරනු ඇත . සියළු දෙනාටම එක හා සමානව අවුරුද්ද සැමරීමට ධනයේ සරු බව අඩු විය හැකිය.එකමුතුකම පිරිහි යනු ඇත .සමස්තයක් ලෙස මිනිසුන්ට පොදුවේ බැලුවොත් මධ්‍යස්ත ලැබීම් සිදුවේ .

ස්වභාවදහමේ තත්වය

අධික ලෙස වැසි ඇති වෙනවා . වැස්ස නිසා ඉදිරි මාස ඇතුළත නොයෙක් ව්‍යසන වලට මුහුණ පාන්න සිදු වෙනවා .

රටට බලපාන්නේ කෙසේද ?

සුභ සහ අසුභ ලෙස ශ්‍රි ලංකාවට මේ සූර්‍ය සංක්‍රමනය බලපානවා . කැරළි කෝලහල රට තුළ ඇති වෙනවා . ග්‍රහ බලපෑම තුළ සිදු වෙන දේවල් රට තුළ දේශපාලනික වෙනස්කම් ඇති කරනවා .

2016 සිංහල අලුත් අවුරුදු උදාව ගැන සහ රටේ අලුත් අවුරුදු සුභ මාරුව සමග සිදුවන දෑ පසු වදනකී . පසු ලිපියෙන් 2016-2017 රටේ සිදුවන දෑ පිළිබද කරුණු කාරණා විග්‍රහයක් බලාපොරොත්තු වන්න .

සටහන
අංක විද්‍යානුකූල ජෝතිශ්‍ය ශාස්ත්‍ර
එස් .ජී සංජීව

දුරකතන අංකය – 0779444245