කැරට් ,බීට් ,ගෝවා රු .100 දක්වා ඉහළට …මිරිස් ,තක්කාලි එකකට එකක් ලෙස මිල ඉහළට !

0

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණය නිසා , වෙළදපොලේ එළවළු මිල ඉහළ ගොස් ඇති බව එළවළු වෙළෙන්දන් පවසයි . පවතින අධික වර්ෂාවත් සමගින් එළවළු වගාවන් විනාශවී යෑම මේ තත්වයට හේතුවී තිබෙනවා.

මේ හේතුවත් සමගින් එළවළු තොග මිල 25 % කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර , මාළුමිරිස් කිලෝවක් රු . 230, බීට් කිලෝවක් රු . 110, මිරිස් කිලෝවක් රු .200, තක්කාලි කිලෝවක් රු . 110 කින් ඉහළ ගොස් ඇත .එසේම , කැරට් කිලෝවක් රු . 100ක් , මෑ කරල් කිලෝවක් රු . 100ක් ,වැටකොළු කිලෝවක් රු . 100ක් ,බණ්ඩක්කා කිලෝවක් රු . 100ක් , ගෝවා කිලෝවක් රු . 80ක් , ලීක්ස් කිලෝවක් රු . 100 දක්වාද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා .

පවතින අධික වර්ෂාව දිගින් දිගටම පැවතියහොත් ,එළවළු මිල තවත් ඉහළ යා හැකි බවයි එළවළු වෙළෙන්දන් වැඩිදුරටත් සදහන් කලේ .