අහස උසට නගීන එළවළු මිළ

0

පසුගිය දිනවල පැවති අධික වර්ෂාවත් සමගම එළවන්‍දා මිළ සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බව එළවන්‍දා වෙළදුන් පවසනවා.ඉල්ලූමට සරිලන සැපයුමක් නොමැති විමත් පැවති වර්ෂාවත් සමගම දඹුල්ල ප‘දේශයේ එළවළු වගාව විනාශ විමත් මෙයට හේතුව බවයි වෙළදසැල් හිමියන් පවසන්නේ.

මේ  දිනවල වෙළදපොළට නුවරඑළිය වැලිමඩ බන්ඩාරවෙළ සහ වැල්ලවාය යන ප‘දේශවලින් වෙළදපොළට අවශ්‍ය එළවළු සීමිත ප‘මාණයක් ලැබෙන බවයි වෙළදුන් පවසන්නේ.

සැම එළවළු වර්ගයකම කිලෝවක් රැපියල් 160/= ඉහළට අලෙවි වන අතර බෝංචි කිලෝවක් රැපියල් 270/= සහ මාළුමිරිස් කිලෝවක් රැපියල් 280/= අලෙවි වන අතර කැරටි කිලෝවක් 200/= අලෙවි ෙවි. මෙම ඉහළ එළවන්‍දා මිළ ගණන් යටතේ දෙල් ගොඩියක් රැුපියල් 130/= මඤ්ඤොක්කා කිලෝවක් රැුපියල් 70/= සිල්ලර මිළ වශයෙන් අලෙවි වේ. තක්කාලි කිලෝවක් රැපියල් 200/= අලෙවි වන කරන අතර පතොල සහ වැටකොළු සහ වමිබටු කිලෝවක් රැපියල් 160/= මේ දිනවල අලෙවි කරනු ලබනවා.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ